27

Mai sus avem raspunsul unei autoritatii a statului roman referifor la legalitatea Uber Romania si implicit a soferilor sai parteneri.

De anul viitor, Uber va introduce obligativitatea ca soferii parteneri sa fie Persoane Fizice Autorizate sau Persoane Juridice (SRL). De ce fac asta? Pentru ca in momentul de fata TOTI soferii Uber isi desfasoara activitatea de transport persoane, ilegal.

Dan Glavan &Co (Uber Romania) si-au dat seama ca nu mai merge "prosteala" de pana acum si trebuie sa faca ceva. Desigur, ca de obicei, Uber face erori voite (sau NU), dand dovada de incompetenta sau viclenie, inseland soferii parteneri.

In ce categorie s-a gandit Uber (speram ca a facut-o deja dar nu a comunicat...inca)  ca s-ar incadra soferii sai parteneri?

Soferii Uber, vor fi inclusi in " Serviciile de transport persoane în regim de închiriere – RENT CAR "

Conform regulamentului PMB (Primaria Municipiului Bucuresti) ce stabileşte cadrul juridic unitar privind organizarea şi efectuarea serviciului public de transport local în regim de închiriere, nu poti desfasura aceasta activitate daca esti PFA (dupa cum am spus mai sus, Uber a "omis" sa spuna asta sau avem de-a face cu proverbiala nepasare si incompetenta din partea lor).

Autoritatea de autorizare nu va elibera autorizaţia de transport pentru transportul în regim de închiriere dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situaţii:

b) persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale; 

 Legea nr. 265 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, denumită în continuare lege, precum şi a Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, denumit în continuare norme, se păstrează, iar în sensul prezentului regulament-cadru, următorii termeni se definesc astfel:

Serviciile de transport persoane in regim de inchiriere – RENT CAR
RENT CAR - activităţile care vizează atât serviciul de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi (persoană juridică-societate comercială), cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport de persoane în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;
Art. 12
(1) Serviciile de transport persoane în regim de închiriere – RENT CAR nu pot fi executate decât încondiţiile în care se asigură clientului posibilitatea de a apela la aceste servicii, direct la sediul firmei sau prin intermediul internetului – prin sistemul de comenzi on-line implementat pe pagina proprie de internet. 

Trecem la o alta categorie:

Transport de persoane in regim de inchiriere - serviciu de transport public de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului;


Sa retinem si urmatoarele tot din regulamentul PMB:

"Art. 4 Serviciul de transport public local în regim de închiriere face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi – persoane juridice/societăţi comerciale, de către autoritatea de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, numai în baza copiei conforme emisă de aceeaşi autoritate de autorizare.  
Art. 5(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane asigurat contra cost, pe bază de contract, achitat integral, anticipat la sediul persoanei juridice şi realizat în condiţiile legii. 

(2) Transportul în regim de închiriere se realizează numai cu autoturisme deţinute de către transportatorii autorizaţi, cu titlu de proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, care nu sunt de culoare galbenă..."
Art. 10(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport public de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform legii. 

Soferii parteneri Uber nu se incadreaza in aceasta categorie, ci in  RENT CAR.

In ambele cazuri, conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să deţină atestat profesional şi să fie angajat al transportatorului autorizat

Ce implica asta din partea soferilor parteneri? Am spune ca NIMIC pentru ca este apropape imposibil pentru un sofer partener Uber sa intruneasca conditiile de mai sus.
Sa isi deschida firma cu obiect de activitate, transport; apoi sa obtina toata licentele necesare acestei activitati si dupa aceea sa faca si profit din asta.

Trebuie avuta in vedere costurile deschiderii uneri simple firme si a taxelor aferente desfasurarii unei activitati comerciale (taxe care pot ajunge insumate la 40% ).

Activitatea de transport persoane nu implica numai un atestat din partea soferului ci si o licenta de transport (atribuita NUMAI unui SRL asa cum am vazut mai sus: si nu unui PFA asa cum Uber spune), care se da pe baza unor criterii bine stabilite de lege, criterii pe care nu le vom enumera aici. Ele sunt numeroase si implica garantii financiare, oameni angajati (manager autorizat pentru transport persoane), logistica, etc.

Nu se pune problema ca un sofer partener Uber sa isi deschida o firma de transport persoane pentru a desfasura aceasta activitate - de a face pe taxiul pentru 70-120 lei pe zi profit/zi, dupa + 10 ore stat pe strazi (fara a include uzura fizica a masinii, la care se va adauga contabilitatea si alte cheltuieli pe care o viitoare firma le implica).


Uber nu a clarificat deloc aceasta situatie. De ce? Lesne de inteles.  :)

=======================================================================================


Multi soferi parteneri Uber se intreaba :

Care sunt conditiile necesare obtinerii licentei de operator de transport public, in Romania?Raspuns: Activitatea de transport poate fi indeplinita doar de societatile comerciale care au ca obiect de activitate una din activitatile de transport, respectiv transporturi de calatori si transporturi de marfa.

In afara conditiei obiectului de activitate, societatile trebuie sa obtina o licenta comunitara de transport, care se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) pentru o perioada de 10 ani.

Licenta comunitara se pastreaza la sediul societatii. Pentru fiecare autovehicul se va obtine de la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) o copie conforma care se elibereaza pentru o perioada de minim 1 an, dar fara a depasi perioada de valabilitate a licentei.

 Pentru a putea fi operator de transport rutier, intreprinderile trebuie:

sa aiba un sediu real si stabil pe teritoriul unui stat membru,
sa aiba o buna reputatie,
sa aiba capacitatea financiara adecvata si
sa aiba competenta profesionala necesara.

Fiecare din cerintele mentionate sunt indeplinite daca intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport public intruneste urmatoarele conditii:

1. Conditia privitoare la sediul social este indeplinita daca firma: are sediul situat pe teritoriul României, in incinta caruia isi pastreaza principalele documente de lucru; dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt inmatriculate in Romania; desfasoara operatiunile referitoare la autovehiculele mentionate permanent si efectiv cu echipamentele administrative necesare si cu echipamentele si instalatiile tehnice corespunzatoare, intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romaniei;

2. Conditia bunei reputatii este indeplinita daca:

  - intreprinderea si managerul de transport al acesteia nu au fost condamnate sau sanctionate pentru incalcari grave ale normelor naţionale in vigoare;
  - managerul de transport sau intreprinderea de transport sa nu fi fost condamnat(a) sau sa nu i se fi aplicat sanctiuni pentru incalcari grave ale normelor comunitare.

3. Capacitatea financiara este indeplinita daca intreprinderea demonstreaza ca dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare totala de cel puţin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat si de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.

4. Intreprinderea care exercita ocupatia de operator de transport rutier indeplineste conditia cu privire la competenta profesionala daca desemneaza o persoană fizica ca manager de transport, titular al unui certificat de competenta profesionala, care indeplineste cerinta de buna reputatie.

Ce documente trebuie sa depun la A.R.R pentru obtinerea licentei de transport public?

Raspuns: Pentru obtinerea licentei de transport public in Romania si a copiilor conforme, este necesar a se depune la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) o cerere insotita de urmatoarele documente:

a. document doveditor privind detinerea sediului unde intreprinderea isi pastreaza documentele si in care aceasta desfasoara activitatea administrativa si operativa in legatura cu transportul rutier;

b. document privind asigurarea intretinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

c. cazierul judiciar al managerului de transport si declaratie pe propria raspundere a acestuia din care sa reiasa ca nu a fost sanctionat pentru incalcari grave ale normelor nationale sau comunitare in vigoare;

d. cazierul judiciar al intreprinderii si declaratie pe propria raspundere a acesteia din care sa reiasa ca intreprinderea nu a fost sanctionata pentru incalcari grave ale normelor nationale sau comunitare in vigoare;

e. document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara;

f. certificat de competenta profesionala al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat.

In cazul in care se urmareste a se obtine certificatul de transport in cont propriu si a copiilor conforme este necesar sa se depuna la Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) pe langa cerere si actele mentionate la literele c, d si f.


Licenta pentru transportul public se elibereaza de Autoritatea Rutiera Romana (A.R.R.) pe baza cererii  operatorului economic; cererea trebuie insotita de:

actele din care să reiasa dreptul de detinere sau de folosinta a spatiului pe o perioadă de minim un an de la data solicitarii;
certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si actul constitutiv, din care sa rezulte ca societatea comerciala are in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
certificatul de inmatriculare la Oficiul National al Registrului Comertului si autorizatia pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, din care sa rezulte ca persoanele fizice si asociatiile familiale au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;
actul constitutiv, codul fiscal, statutul si dovada inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor, din care sa rezulte ca fundatiile si asociatiile nonprofit care au personalitate juridica pot efectua activitatii conexe transportului rutier;
actul de infiintare, codul fiscal si statutul/regulamentul de organizare si functionare, din care trebuie sa rezulte ca institutiile/autoritatile, altele decat cele mentionate mai sus, au in obiectul de activitate activitati conexe transportului rutier;Vom reveni cu mai multe detalii in zilele viitoare.Trimiteți un comentariu

Pe scurt, e cam belita :)))

nu mai iese nimeni in conditiile astea.o sa mearga Dan si Madalin sa faca pe taxiul pt. Uber

Imi vine sa le iau toata familia la ****** de jegosi. Ceva bun pentru soferi nu puteau sa faca.Cine o sa plateasca toate astea? Ca sa fac Uber, am reparat masina de am adus-o ca noua si dupa 2 sapt. imi zici sa fac fima. Sa ii **** in **** si pe mo*** lor

Daca ti-ai reparat masina si ti-a mai ramas un an este foarte bine . Pune cheile in cui si gata , macar ai masina reparata. Altii au masina praf si nici bani nu au , nici gand sa aiba de unde sa plateasca taxele si impozitele.

Uber RO ar trebui dat in judecata pentru ca ei practic anuleaza contractul de colaborare semnat cu persoanele fizice , adaugand conditii incompatibile cu efectuarea activitatii de catre persoanele fizice. Practic contractele semnate si respectate de toti soferii actuali ramasi activi, drept colaboratori, vor fi anulate de catre Uber Ro fara nici un drept ! Nimic din acele contracte nu estelegal , nici clauzele nici nimic , asa ca oricum pot face orice cu ele.
Daca toate argumentele de mai sus din articol sunt adevarate , atunci inseamna ca Uber va putea face contracte doar cu firmele de taximetrie sau transport persoane si nici vorba de PFA. Deci cei cateva mii de soferi vor trebui sa infiinteze mii de firme pentru transport persoane , sa angajeze manageri de transport , sa obtina mii de licente de transport persoane , sa plateasca o gramada de taxe si impozite in fiecare luna si chiar daca vor putea sa isi deconteze pe acele SRL-uri toate cheltuielile , veniturile din parte Uber vor fi extrem de mici fata de cheltuieli.
Minciunile ca merge si cu PFA sunt aberante , la fel cum au fost si cele spuse pana acum in legatura cu licenta de transport si cu taxele .Ei stiu ca PFA-ul se face mai usor si costa putin si au sansa sa pacaleasca destui creduli sa faca si pasul asta , dar totodata cheltuielile cu masina nu stiu in ce masura pot fi decontate si scazute si chiar si asa tot ilegali vor fi acestia cu PFA.
Toate astea se intampla pe fondul anularii bonusurilor , scaderii veniturilor , scaderii numarului de curse , scaderii tarifului dinamic de la 3x la 2,5x si pur si simplu pe fondul unor nemultumiri colective.
Daca nu vor scoate din joben niste bani la negru pentru niste bonusuri pur si simplu de la 1 ianuarie se alege praful de Uber RO si nu stiu daca asta va fi un lucru rau.
Pe Romania nu cred ca si-au scos banii nici macar pe ultimele saptamani , cand au anulat bonusurile.
Ce castiguri ar trebui sa ai ca SRL , odata infiintat si cu toate taxele si autorizatiile platite, daca acum abia se mai merita sa faci Uber cu masini diesel sau pe GPL ? Dupa calculele mele lucrezi cam 3-4 luni din urmatorul an numai ca sa recuperezi din banii deja platiti ca sa fii asa-zis legal pentru Uber. Decat asa mai bine te bagi taximetrist cu masina ta , desi nici asa nu merita daca ai deja un serviciu cat de cat.

Am reparat-o pe banii mei pentru ca asa cere Uber. daca era dupa mine nu ii faceam nimic.
Era infundata intr-o parte si avea si niste articulatii uzate care mai mergeau inca un an la cat merg eu cu masina pentru uz personal.In plus, mi-am luat si un telefon mai bun ca sa mearga aplicatia. Cand imi scot banii pe investitia facuta daca eu nu imi fac nicio firma sau PFA? Niciodata!
Uber sunt niste sarlatani !

In aceeasi situatie sint si eu. Fac Ubet de 4 sapt. si am bagat bani in masina. Nu pot deschide o firma pt a nu imi permit. Eu ce fac acum? Raman cu banii dati aiurea.

Ne cam meritam soarta daca am fost creduli. Trebuia sa fi intrebat soferi mai vechi care e treaba. AM intrat ca prostul in hora. Eu mi-am luat tableta si mi-am modificat si abonamentul la telefon, ca nu imi ajungea netul. :)
Mi-a spus ala care m-a activat ca am bara zgariata si ca neaparat sa o repar.M-am sus tot ca prostul si am facut-o.Astea se intamplau acum 2 sapt. Daca ne mai dau voie pana in Decembrie fara firma, poate reusesc sa scot banii pe care i-am dat pana acum. Daca nu, sunt pe minus.

Vad ca doar anonimi posteaza comentarii, de unde stiu eu ca nu doar tu postezi , sigur nu vei posta acest comment.
Dar sa revenim la oile noastre.
Privitor la capacitatea financiara, daca te documentai bine, vedeai ca este valabil doar la autovehiculele gen autobuze, tiruri, etc

Capacitatea financiara este obligatorie pentru toate firmele de transport persoane la fel ca si managerul de transport

parca nici nu mai merge treaba asa cum mergea.daca imi faci si SRLnu cred ca ies banii

din toti eu sant cel mai in minus:mi'am luat cauciucuri 1000 de lei,telefon sa imi poata merge aplicatia 500,alt abonament de tel. 44 lei pe luna,am rectificat planetarele 370 cu montat...joi seara la Unirii mergand spre piata alba iulia,din tot bulucul de masini ma trage pe dreapta un militian si imi da amenda 2100 si permisul retinut 30 de zile pt. neacordare de prioriate la trecerea de pietoni(toti cei de acolo am procedat la fel).
de cand sant sofer uber ,de 2 sapt, am un profit de 500 lei.
sant mutat de curand in buc. nu am alta sursa de venit,practic sant falit.

mi se pare enorm 2100 lei. stiam ca max. este de 1700 si nu pentru neacordare de prioritate la pietoni.
sigur e 2100 sau au vrut sa spui 210 ron?

Soferii spun ca nu isi vor face firma pentru Uber. Sosturile sunt uriase raportat la castig.Mai tragem inca 2-3 luni cat mai tine si aia e.

daca patesti ,ce a patit colegul de mai sus, te lasi de tot de ubereala.
intri in depresie.
eu din ce am mai vb. cu alti colegi,peste 90% nu isi fac nicio firma.spun ca nu merita.costurile si implicatii de dupa, sunt mari.
mai bine te apuci de taximetrie la o firma pe bune decat sa fii tu SRL si sa fii tot ilegal cu tot cu atestat.

Si eu cred ca Uber va pleca din Romania la anul.Nu vad cum sa reziste daca soferii le vor pleca.Poate doar sa isi faca un ambitie si sa bage bani la greu ca sa sustina activitatea.
Nemultumirile soferilor sunt f. multe si nu se imbina cu scopul Uber, acela de a avea tarife mai mici sau egale cu cele ale taxiurilor

Nu-mi faci nicio firma pentru ca asa vrea Uber. Sa-mi plateasca Uber cheltuielile lunare cu firma si poate imi fac.Cu toate ca nu stiu cum as face cu licenta lu` peste de transport.
Atestatul ala il iau dar licenta mi se pare greu de facut rost.Mai trag cat mai tine si dupa...pa pa Uber

Daca ai firma, voi nu ati vazut cu cat ramai daca vei castiga 4000? cu 1350 lei.
Era o simulare facuta.Vi se pare normal?Mie nu.Sa faca uber Madalin,Dan, Vlad si care mai e pe acolo.

Am vazut si eu simularea de la Uber cu cat castigi daca ai firma. Mi se pare incredibil de putin.Pt. 4000 de lei din curse, stai in masina f. mult timp. Nu cred ca exagerez daca spun ca stai cel putin 9-10 ore pe zi. Si dupa atata munca sa te alegi cu 1300?
Ma voi opri din aceasta activitate in Decembrie.

Deci pana la urma trebuie sa ne luam un fel de licenta, nu?

Da. Iti trebuie sa iei asta de la primaria Bucuresti. Oricum cei mai multi soferi inceteaza colaborarea cu Uber din Decembrie/Ianuarie

Oamenii care vor continua la Uber,nu stiu ce inseamna sa ai un SRL.Ce taxe trebuie sa platesti,cata alergatura.Pt ce?Pentru 1500 lei pe luna?

chiar atat de prostii sa fie unii?sa te faci patron ca sa castigi 1500?nici pentru 3000 lei nu merita la ce bataie de cat este cu SRL-ul.

SALUT,
azi m-am inscris si eu pe site-ul lor. imediat am primit un mail cu conditiile de inscriere. deja m-a luat durerea de cap nu mai cand am auzit de caziere etc. am zis : ma ! da se merita? sa ma zbat...zic : hai intai sa vad ce zice lumea. v-am gasit pe voi si m-am lamurit. eu sunt , cred, un caz fericit ca am dat de acest blog inainte sa "mi-o fur".
haideti sa va dau o solutie : vad ca sunt unii care deja au experienta cu acest 'uber". fratilor ! sa-ti faci o aplicatie costa cateva sute de euro, sa-ti faci firma costa maxim 1200 ron. va cuplati cativa care stiti cu domeniul asta ( eu pot sa ma bag cu banii doar) faceti niste contracte oneste si reciproc avantajoase, soferii sau " colaboratorii" cum vreti sa le spuneti le faceti contracte decomodate pe firma. si ati rezolvat problema si legislative si ia sa vedeti voi cum se muta toti 'partenerii" uber la voi. cum " mananca" aia voi credeti ca nu e loc pe piata? ohoo! si inca cat !

Cei de la Uber sunt niste excroci cu angajatii in frunte cu Glavan.

Central Dispatch plays in making the transport of your vehicle successful. life time warranty repairs clovis, ca

Comentariile voastre sunt binevenite!